วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชมรม พฤกษศาสตร์ เปิดบูธให้ความรู้และโยชน์ต้นมะละกอกินใบ


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล (อาคาร 1) ทางชมรมพฤกษศาสตร์ร่วมกับชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถือโอกาสนี้เปิดบูธให้ความรู้และโยชน์เกี่ยวกับต้นมะละกอกินใบให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันแม่ โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายร่วมให้ความรู้


นักเรียนระดับมัธยมปลายปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักคือต้นมะละกอกินใบ


ผู้ปกครองให้ความสนใจและได้ร่วมชิมฝีมือปรุงรสอาหารของนักเรียน


คณะครูอธิบายความรู้คุณประโยชน์ของต้นมะละกอกินใบให้แก่ผู้ปกครอง